Zarządzanie nieruchomościami Grudziądz

Od 7 lat kreujemy unikalne i nowoczesne podejście do administrowania nieruchomością wspólną. Specjalizujemy się w zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi. Administrujemy budynkami mieszkalnymi, jak również zajmujemy się ich obsługą techniczną oraz porządkową.

Zarządzamy nieruchomościami w Grudziądzu

Oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Naszą cechą jest rzetelność oraz zaangażowanie. Współpracę opieramy na profesjonalizmie naszych działań w zakresie administrowania nieruchomościami na terenie całego Grudziądza.

Administrowanie nieruchomościami Grudziądz

1

Administrowanie nieruchomościami Grudziądz – oferta

Zaawansowane rozwiązania
administracyjne
do obsługi nieruchomości

Wspólnoty

Administrowanie nieruchomościami w Grudziądzu jest dla naszej firmy połączeniem wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, co pozwala na dostosowanie świadczonych przez nas usług do indywidualnych potrzeb każdej wspólnoty mieszkaniowej. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie administrowania i obsługi technicznej wspólnot mieszkaniowych.

Deweloperzy

Administrowanie nowo powstałymi budynkami to zawsze wielkie wyzwanie oraz wielka satysfakcja. Czas zakończenia inwestycji jest okresem, kiedy zmienia się charakter nieruchomości i własności. Oferujemy profesjonalne przejęcie administrowania nowymi nieruchomościami co bezpośrednio przekłada się na satysfakcję lokatorów i budowanie pozytywnego wizerunku dewelopera. Jeśli jesteś deweloperem działającym na terenie Grudziądza i poszukujesz dobrego administratora budynku – nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie.

Profesjonalna kadra pracownicza, którą stanowią nasi administratorzy i zarządcy nieruchomości działający w Grudziądzu, bardzo dobrze rozumie potrzeby klientów, przez co starannie dba o rozwiązanie wszelkich bieżących spraw dotyczących danego obiektu.

2

Mobilne zarządzanie nieruchomością - Grudziądz

Mobilna aplikacja
do obsługi i komunikacji
Twoich nieruchomości

Nasza mobilna aplikacja to kompleksowa platforma do wymiany informacji między zarządcą, a jego kontrahentami – zarówno lokatorami, najemcami, właścicielami jak i dostawcami usług. Moduł pozwala zarówno na prezentowanie kontrahentom informacji dotyczących stanu konta, jak i przesyłania informacji od lokatora np.

 • – zgłoszeń stanów liczników,
 • – zgłoszeń awarii,
 • – modyfikacji danych teleadresowych.

Zakres możliwych do zaprezentowania informacji uzależniony jest od posiadanych przez klienta licencji do modułów: Czynsze Lokali Mieszkalnych i Użytkowych, Wspólnoty, Media, Obsługa Techniczna Nieruchomości. Dostęp do informacji zapewniają strefy, w pełni dostosowywane do potrzeb Klienta, włączając w to możliwość prezentowania różnych treści dla różnych wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie te funkcjonalności zostały stworzone z myślą o ułatwieniu działania zarządcom osiedli w Grudziądzu.

Dostęp do danych finansowych osoby logującej się do serwisu.

Szczegółowe informacje o naliczeniach, wpłatach, rozliczeniach mediów, naliczeniach odsetek za zwłokę, itp.

Zgłoszenie awarii wraz z bieżącym monitoringiem stanu jego realizacji.

Podanie odczytów liczników wraz z automatyczną weryfikacją poprawności wpisywanego odczytu

Aktualizacja danych kontaktowych kontrahenta

np. numer telefonu, adres e-mail.

Wgląd do dedykowanych ogłoszeń zarządcy i wspólnot mieszkaniowych.

Użytkownik może wskazać zakres czasowy widoczności ogłoszenia oraz grupę odbiorców.

Możliwość prezentacji podejmowanych przez Wspólnotę uchwał oraz zbierania pod nimi głosów drogą elektroniczną.

Aplikacja do administrowania nieruchomościami Grudziądz
Aplikacja do zarządzania nieruchomościami

Do dyspozycji klientów oddajemy profesjonalny system, w którym uzyskają wgląd do wszystkich danych dotyczących nieruchomości oraz będą mieli możliwość komunikacji z zarządcą osiedla.

Nowoczesność

optymalizujemy naszą pracę wykorzystując najnowsze technologie.

Dostępność

naszym celem jest realne wsparcie w zakresie administracji nieruchomościami w Grudziądzu.

Partnerstwo

liczymy się z Twoim zdaniem. Jesteś Partnerem, nie Klientem!

Zaufanie

przejrzystość funkcjonowania i pewność rezultatów, to dwie z naszych głównych wartości.

3

Aktualności

Oświadczenia dla Członków Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do pobierania dokumentów

Jak segregować odpady

Segregacja odpadów komunalnych jest bardzo ważną czynnością, o której powinien pamiętać każdy mieszkaniec Grudziądza.

Obowiązek sprzątania po psie wszystko, co musisz o nim wiedzieć.

Sprzątanie po psie to nie tylko kwestia kultury osobistej, ale i obowiązek prawny.

Administracja nieruchomościami Grudziądz

Zobacz obowiązujące stawki i opłaty

Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Grudziądza

Dobry zarządca Grudziądz

Trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek

Zachęcamy wszystkich aby przyłączyli się do pomocy podopiecznym w Grudziądzu

Wspólnoty mieszkaniowe Grudziądz

Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej

Właściciele mają prawo decydowania o wszystkich czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w formie uchwały

Oświadczenia dla Członków Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do pobierania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną dla członków Wspólnot Mieszkaniowych.

WM Waryńskiego

WM Piłsudskiego 11

WM Mieszka I 7H

WM Mieszka I 3a

WM Runa Leśnego

WM Mieszka I 11

WM Grunwaldzka 44

WM Mieszka I 13

WM Grunwaldzka 40

WM Grunwaldzka 42

WM Mieszka I 7E

WM Mieszka I 7G

Jak segregować odpady

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? Do jakich pojemników wrzucać konkretne śmieci? Zagadnienia te przybliża nowa edycja ulotek oraz plakatów informacyjnych.

Urząd Miejski w Grudziądzu, dbając o propagowanie informacji na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, przygotował kolejną edycję ulotek oraz plakatów informacyjnych dla swoich mieszkańców.

 

Ulotkę oraz plakat informacyjny każdy mieszkaniec Grudziądza może otrzymać bezpłatnie. Osoby zainteresowane chęcią posiadania ulotki oraz plakatu zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Biurem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. gen. Sikorskiego 32-36 pok. 5, tel. (56) 45-10-285.

Za zostawianie nieczystości w miejscach publicznych grozi nam nie tylko niezadowolenie sąsiadów, ale i mandat. Psie odchody na trawnikach nie są wyłącznie problemem estetycznym – stanowią również zagrożenie dla zdrowia. Co nam grozi za niesprzątanie po psie? Zgodnie z art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami, na przykład psimi odchodami. Nieprzestrzeganie przepisu grozi otrzymaniem mandatu w wysokości do 500 złotych.

Zobacz stawki i opłaty obowiązujące od roku 2021

UCHWAŁA NR XLII/351/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r.

Od maja 2021r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Grudziądza, ze względu na potrzebę zbilansowania systemu finansowego gospodarki odpadami, po przeprowadzonych przetargach. Stawka od jednej osoby wynosi 28 zł miesięcznie. Główne czynniki wzrostu stawek opłat to: 1. rosnące poziomy i koszty recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych zagospodarowywanych przez gminę, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rosnące koszty zagospodarowania tony odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, w tym m.in. ze względu na zanieczyszczenia przyjmowanych frakcji odpadów, 2. potrzeby dodatkowego segregowania odpadów, w tym zmieszanych, które dostarczane do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie stanowią ponad 60% masy wszystkich odpadów odbieranych w systemie z terenu Grudziądza, 3. rosnące koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych u przedsiębiorców świadczących usługi. Przedmiotowe zmiany reguluje uchwała UCHWAŁA NR XLII/351/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r.

 

Informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2024 r. nie uległa zmianie i wynosi 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek

Lokalizacja koszy na nakrętki: kamienica przy ul. Legionów 44, Osiedle Mieszka I oraz przy Szkole Podstawowej w Mokrem. Wszystkie zebrane nakrętki będą spieniężone i przeznaczone na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia Otwarte Serca w Grudziądzu ❤

RAZEM ZBIERAMY! RAZEM POMAGAMY! 💪💪

Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia i przeniesienia własności pierwszego lokalu w budynku, czyli na przykład w momencie podpisania pierwszego aktu notarialnego sprzedaży przez dewelopera i właściciela. Właściciele mają prawo decydowania o wszystkich czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w formie uchwały. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z:

– ustaleniem wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu oraz wynagrodzenia zarządu, przyjęciem rocznego planu gospodarczego, zmianą przeznaczenia nieruchomości wspólnej, udzieleniem zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej;

Podstawowym obowiązkiem właścicieli lokali jest ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem własnego lokalu w należytym stanie:

– wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody oraz opłaty za antenę zbiorczą i windy, ubezpieczenie i podatki od nieruchomości, sprzątanie części wspólnych

  5

  Kontakt

  CZTERY KĄTY SP. Z O.O. - Biuro zarządzania nieruchomościami

  ul. Mieszka I 15,
  86-300 Grudziądz

  Pon.-Pt. 8:00-16:00
  (w dni robocze)

  tel. +48 730 757 900

  e-mail: zarzadzanie@4-katy.pl

   COOKIES

   Ta strona korzysta z ciasteczek przeglądarki (cookies) wyłącznie w celu przechowania stanu sesji. Twoje dane z ciasteczek nie są przetwarzane i używane w celach innych niż bieżąca obsługa niniejszej witryny.